Policový systém

Policový systém

Police systému GEMA CAMELOT jsou vyrobeny z lehkých materiálů a hliníku, což se projeví v menším opotřebení vozidla a snížení spotřeby paliva.
Vzhledem k použitému materiálu policového systému, a nosnosti jedné police 120 kg, můžete přepravovat větší objem nákladu.
Policový systém zajistí efektivní uspořádání ve vozidle a tím zrychlí předání zásilek.
Police jsou vybaveny plynovými pružinami, nevyžadují další doplňující zajištění a manipulace s nimi je maximálně komfortní a jednoduchá.